Työttömyyskassa

Osa JHL:n sähköisistä palveluista vaatii kirjautumisen.

Tästä JHL:n sähköisiin palveluihin.

Jäsenmaksut 2013 ja jäsenyyden hoito

Työttömyysturvaan muutoksia vuodelle 2012

19.12.2011


Ansiopäivärahan määrä nousee 1.1.2012 lukien peruspäivärahan korotuksen myötä. Peruspäivärahan määrä tulee olemaan 31,36 e/pv. Ansiopäivärahan määrä lasketaan peruspäivärahan suuruisen perusosan perusteella.


Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee, jolloin osa-aikatyöksi voidaan lukea sellainen työ jossa työaika on enintään 80 % alalla sovellettavan kokoaikatyöntekijän enimmäistyöajasta. Nykyisellään työaikaraja on ollut 75 %. Muutoksen avulla yhä useampi henkilö pääsee sovitellun päivärahan piiriin.


Vuosina 2010–2011 voimassa ollut määräaikainen laki lomautusajan päivärahasta vahvistetaan pysyväksi 1.1.2012 lukien. Lain mukaan lomautetulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä, mikäli hänet lomautetaan vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi kalenteriviikossa. Työpäivien palkkoja ei tällöin huomioida päivärahan määrässä.